Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις

Το διϊδρυματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις» είναι ένα υψηλού επιπέδου πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, 18μηνης διάρκειας, που υλοποιείται από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ).

Το πρόγραμμα προσφέρει δύο κατευθύνσεις:

Α) Ποινικό Δίκαιο των εξαρτήσεων και

Β) Νομική και θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων.

 

Σκοπός της πρώτης κατεύθυνσης του προγράμματος είναι να προσφέρει όλες τις αναγκαίες γνώσεις ώστε να μπορεί ο κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος να χειρίζεται με αποτελεσματικό τρόπο ποινικές υποθέσεις που σχετίζονται με τις εξαρτήσεις, τόσο στο στάδιο της προδικασίας και της κύριας διαδικασίας όσο και σε εκείνο της έκτισης των ποινών, παρέχοντας ταυτόχρονα σε αυτόν εξειδικευμένη γνώση σχετικά με τα κέντρα θεραπείας, τον τρόπο λειτουργίας τους και τις προϋποθέσεις αποδοχής εξαρτημένων ατόμων σε αυτά, την ασφαλιστική κάλυψη των θεραπευτικών αγωγών και τις δυνατότητες εξασφάλισης δωρεάν θεραπείας.

Σκοπός της δεύτερης κατεύθυνσης είναι να εκπαιδεύσει και προετοιμάσει τους σπουδαστές για να μπορέσουν να διεκδικήσουν θέσεις ως:

  • πιστοποιημένοι σύμβουλοι  αντιμετώπισης εξαρτήσεων,
  • σύμβουλοι για διαταραχές συμπεριφοράς,
  • κλινικοί θεραπευτές,
  • σχολικοί σύμβουλοι,
  • σύμβουλοι για ειδικές ομάδες πληθυσμού (λ.χ. φυλακισμένοι) ή
  • μέλη του προσωπικού πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για την υποστήριξη των φοιτητών.

Τελευταίες ανακοινώσεις

ΑNAKOINΩΣΗ

Ανακοινώνεται η προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών στο Διιδρυματικό
Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις  για
το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2022.

Αναλυτικά η προκήρυξη