Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις

ANAKOINΩΣΗ

Ανακοινώνεται η προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών στο Διιδρυματικό Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Ποινικό Δίκαιο και εξαρτήσεις  για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2022.

Η Προκήρυξη

Σημαντικές ανακοινώσεις