Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις

Δομή προγράμματος

Το πρόγραμμα προσφέρει δύο κατευθύνσεις: Α) Ποινικό Δίκαιο των εξαρτήσεων και Β) Νομική και θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων.

Για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου, ο φοιτητής οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς 4 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού κατά το α΄ εξάμηνο σπουδών, 2 υποχρεωτικά και 2 μαθήματα επιλογής κατά το β΄ εξάμηνο σπουδών και μία μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατά το γ΄ εξάμηνο σπουδών. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 ECTS. Ο φοιτητής εξασφαλίζει 30 ECTS για κάθε εξάμηνο σπουδών και συνολικά 90 ECTS.

Επειδή το πρόγραμμα απευθύνεται σε ακροατήριο με διαφορετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, πριν την έναρξη του α΄ εξαμήνου προσφέρεται σε φοιτητές που δεν έχουν πτυχίο Νομικής ή επιθυμούν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους στο ποινικό δίκαιο, ένα προαιρετικό μάθημα υποβάθρου, στο πλαίσιο του οποίου αναλύονται βασικά ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου

Πρόγραμμα και περιγραφές μαθημάτων

Μαθήματα

Διδάσκοντες

Εισαγωγικό Μάθημα: Βασικές έννοιες ποινικού δικαίου

Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου, Δ. Σορβατζιώτη, Α. Παπαδαμάκης, Α. Ζαχαριάδης 

   

1ο Εξάμηνο:

Μαθήματα
ECTS
Διδάσκοντες

Ποινικό Δίκαιο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων Ι 

7,5

Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου, Α. Παπαδαμάκης, Α. Ζαχαριάδης

Πολιτικές πρόληψης των εξαρτήσεων, έγκαιρης παρέμβασης και αγωγής υγείας 

7,5

Θ. Παπακυριάκου, Γ. Παπαναστασάτος

Εξαρτήσεις και παραβατική συμπεριφορά

7,5

Δ. Σορβατζιώτη, Χ. Παναγιωτόπουλος, Α. Πιτσελά

Εισαγωγή στη θεωρία των εξαρτήσεων

7,5

Χ. Πουλόπουλος, Κ. Γαζγαλίδης 

2ο Εξάμηνο:

Κατεύθυνση Ι: Ποινικό Δίκαιο των εξαρτήσεων

Μαθήματα Υποχρεωτικά
ECTS
Διδάσκοντες

Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων 

7,5

Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου, Α. Παπαδαμάκης 

Μεταχείριση εξαρτημένων ατόμων σε δομές εγκλεισμού και ανοικτά θεραπευτικά προγράμματα

7,5

Δ. Σορβατζιώτη, Θ. Παπακυριάκου, Β. Γκιτάκος 

Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα παρακάτω ή ένα από τα παρακάτω και ένα από την κατεύθυνση ΙΙ)

Δικαστηριακή πράξη για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και ο ρόλος του συνηγόρου στην ποινική δίκη

7,5

Λ. Μαργαρίτης, Α. Ζαχαριάδης  

Θεραπευτικές δομές για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων

7,5

Γ. Παπαναστασάτος, Ε. Πατούρη

Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων

7,5

Μ. Καϊάφα – Γκμπάντι, Θ. Παπακυριάκου, Β. Πολυζωΐδου 

Πρακτική άσκηση σε πρόγραμμα απεξάρτησης σε σωφρονιστικό κατάστημα ή/και σε κέντρο υποδοχής αποφυλακισμένων

7,5

Α. Τσιμπουκλή, Ρ. Αρμάος

Κατεύθυνση ΙΙ: Θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων 

Μαθήματα Υποχρεωτικά
ECTS
Διδάσκοντες

Θεραπεία των εξαρτήσεων: Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις και Φαρμακοθεραπείες

7,5

Χ. Πουλόπουλος, Κ. Γαζγαλίδης

Σωφρονιστική μεταχείριση εξαρτημένων δραστών

7,5

Δ. Σορβατζιώτη, Γ. Παπαναστασάτος, Β. Πολυζωϊδου

Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα παρακάτω ή ένα από τα παρακάτω και ένα από την κατεύθυνση Ι)

Εξαρτήσεις και ειδικοί πληθυσμοί (ανήλικοι, φυλακισμένοι, ψυχικά ασθενείς) 

7,5

Ι. Kutsenok, D. Deitch

Ερευνητικά εργαλεία στις εξαρτήσεις (διαγνωστικά εργαλεία- αποτελεσματικότητα – κίνδυνοι).

7,5

R. Pates, Ρ. Αρμάος, Γ. Παπαναστασάτος

Κοινωνικές δομές (σχολείο, οικογένεια, κοινότητα) και εξαρτήσεις

7,5

Π. Κουτρουβίδης, Χ. Παναγιωτόπουλος

Ρόλος και ευθύνη του ειδικού επιστήμονα στον χώρο των εξαρτήσεων

7,5

Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου, Δ. Σορβατζιώτη, Ρ. Αρμάος 

Πρακτική άσκηση σε θεραπευτικές δομές

 

Εμβάθυνση στην κλινική αντιμετώπιση της εξάρτησης και στην πρόληψη της υποτροπής

7,5

 

7,5

Α. Τσιμπουκλή, Ρ. Αρμάος